Ter Hunnepe

Literatur/Quellen

Oorkondenboek van Gelre en Zutphen:

tot 1326 hrsg. v. E.J. Harenberg, F. Ketner, M. Dillo, Den Haag 1980, 1984

 

Scholten, Robert:

Die ehemaligen Zisterztienserinnenklöster im Herzogtum Kleve in AnHistVNrh 86 (1908) Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein

  

Binterim, Dr. Anton Jos.  und  Mooren, Jos. Hubert:
Die alte und die neue Erzdiözese Köln, Urkundensammlung zur Geschichte der Erzdiözese Köln und des dazu gehörigen Rhein-und Westphalen-Landes, Zweiter Teil, Mainz 1831, Simon Müller`sche Buchhandlung


Wubbe:

Het archief der abdij St.Marienhorst of Ter Hunnepe. Met een inleiding van Schoengen, Den Haag 1931

 

J.C.Bijsterbos:

„Ter Hunnepe“ in: Verzameling van Stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 2.Afdeeling, Verslagen en Mededeelingen, Zwolle, DE ERVEN J.J. Tijl 1889 (S. 31 - 103), herausgeg. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis


Veen, Jacobus Simon van:
„Een paar bladzijden uit de geschiedenis van het klooster Ter Hunnepe“ in: VERSLAGEN en MEDEDEELINGEN, Zwolle, DE ERVEN J.J.TIJL 1909. herausgeg. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

Rijksarchief Oberijssel:

P.W.J. den Otter, Plaatsingslijst van het archief van het stift Ter Hunnepe; N.N., Regesten van charters, behorende tot het archief van het stift Ter Hunnepe, 1580-1796, ongepubliceerd.

 

Schoengen:

Monasticon Batavum, Teil 3, Amsterdam 1942

 

THEATRI EUROPAEI

Eilfter Theil, oder Außführlich fortgeschriebene Kriegs- und Friedensbeschreibung, Frankfurt am Main, gedruckt bei Johann Philipp Andrea im Jahre Christi MDCLXXXII


Koch: E.M.F.:

De Kloosterpoort als sluitpost Adellije vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelik en convent 1200-1600 (zu Zisterzienserinnenklöster Graefenthal, Roermond und Ter Hunnepe) in Maaslands monografieen Bd. 57, Leuwarden/Mechelen
19 Bücher / Veröffentlichungen unter www.sabdeventer.nl siehe: Katalog/Hunnepe

 

Van Moolenbroek:

de Stichting van Cistercienzer vrouwenkloosters in Nederland tot 1300, in <Archiev voor de geschiedenis van de katholoeke kerk in Nederland 27 (1985) S. 169-214, insbesondere S. 207>

 

J.de Vries en J.M.Bos:

Het Klooster Ter Hunnepe bij Deventer, in Zeitschrift “Westerheem”, 1968, S.90ff.


Nina Herwijer/Jan de Vries/Herman Lubberding: Zusters tussen twee beken: graven naar klooster Ter Hunnepe. Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, 1998.
(Auf S. 83 ist ein Foto abgebildet.)

 

Herweijer,N. e.a.

(red.) Zusters tussen twee beken, Graven naar klooster Ter Hunnepe, AWN-reeks no.1, Deventer 1998
Redakteur: H.Dickmann - Aktualisierung: 20.01.2016