St. Servatius

Literatur/Quellen

Het Utrechts Archief:

Im Archiv befinden sich Archivunterlagen des Klosters St. Servatius von 1251 bis 1797;

Het Utrechts Archiv im Internet: Informatie over onderstaand archief, Informationen über adeligen Frauenklöster in Utrecht im Archivbestand

 

Dr. K. Heeringa, Dr.K.

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel II , s`Gravenhage 1940


C. van Kalveren:

De vijf adellijke vrouwenkloosters in en om de stad Utrecht, pp. 152-167.

 

Een Necrologium der St. Servaasabdij te Utrecht:

Het is te vinden in het archief van het aartsbisdom Utrecht (AAU), XXVII (1901), pagina 104-180

 

Dicks, M.:

Die Abtei Camp am Niederrhein, 1913, Steiger Verlag, Moers

 

Keussen, Hermann:
Chronik der Abtei Camp in AnHistVNrh 20 (1869) S.261-368


P.C. Molhuysen en P.J. Blok:

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. A.W. Sijthoff, Leiden 1914


Van Moolenbroek:

De stichting van Cistercienzer vrouwenkloosters in Nederland tot 1300, in: Archiev voor geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27 (1985), S. 169-214

 

Kronemeijer, J.E.:

Servatius en Abstede. Over de oorsprong van de Utrechtse St. Servaasabdij en over de geografie van Zuidoost-Utrecht in de Middeleeuwen

 

Hildo van Engen en Gerrit Verhoeven:
Monastiek Observantisme en Moderne Devotie in de noordelijke Nederlanden, 2008

Redakteur: H.Dickmann - Aktualisierung: 20.01.2016